Internal Kungfu

We will teach Taichi, Bagua, Xin Yi Liu He. Here is the Chen-Style Bagua (Taoist Qigong and Kungfu) that is geared towards both health and self-defence.

Our Xin Yi Liu He training classes

Sifu Wu performing Baguazhang fighting applications

24-Step Chen Taichi (with Qigong)

CindyInternal Kungfu